Τι πρέπει να κατέχει ένας Χοροθεραπευτής

Ο Χοροθεραπευτής, σύμφωνα με τα κριτήρια κατάρτισης, όπως έχουν οριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Χοροθεραπευτών, της οποίας η Ένωση Χοροθεραπευτών Ελλάδας  είναι ιδρυτικό μέλος, πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Να έχει προαπαιτούμενη εκπαίδευση σε ανθρωπιστικές επιστήμες ή στον χορό, να έχει ολοκληρώσει έναν διετή εκπαιδευτικό κύκλο πλήρους απασχόλησης, ή τριετή εκπαιδευτικό κύκλο μερικής απασχόλησης που περιλαμβάνει και στις δύο περιπτώσεις διετή πρακτική εξάσκηση, εποπτεία, προσωπική θεραπεία και  μαθήματα Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας.

Πέρα από τις γνώσεις ενός Χοροθεραπευτή, καθοριστικής σημασίας αποτελεί η σχέση που κτίζεται κατά την διάρκεια της θεραπείας μεταξύ θεραπευόμενου και θεραπευτή. Σημαντική για το Χοροθεραπευτή είναι η ενσυναίσθηση που θα του επιτρέπει να καθρεφτίζει, να αντηχεί, να παρατείνει, να ακολουθεί ή και να διευρύνει την κίνηση του ατόμου. Ο Χοροθεραπευτής δεν κρίνει, δεν καθοδηγεί, αλλά φροντίζει τα άτομα να παραδοθούν  στα συναισθήματά τους, ν’ ακούσουν το σώμα τους. Ο Χοροθεραπευτής δεν ‘διδάσκει’  χορευτικά βήματα, αλλά δημιουργεί ένα ‘χώρο’, στον οποίο το άτομο αισθάνεται ασφαλές, ούτως ώστε να ξεπερνά τις αναστολές του και να μπορεί να εκφράζει την ατομικότητά του.

Για τον κώδικα δεοντολογίας του επαγγέλματος επισκεφτείτε: https://gadt.gr/code-of-conduct/