ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Τα σεμινάρια αυτά έχουν σαν στόχο να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους σχετικά με την Χοροθεραπεία. Περιλαμβάνουν τόσο θεωρητικά, όσο και βιωματικά στοιχεία. Ο ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων είναι τα 10 άτομα. Δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Περισσότερα...

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/WORKSHOPS ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Τα σεμινάρια αυτά έχουν βιωματικό χαρακτήρα, έχουν περιορισμένη συνολική διάρκεια και εστιάζουν σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Ο ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων είναι τα οκτώ άτομα. Δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Περισσότερα...

ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οι συναντήσεις των ομάδων αυτών γίνονται κάθε βδομάδα και διαρκούν 2 ώρες. Οι βιωματικές ομάδες λειτουργούν με περιορισμένο αριθμό ατόμων (έως 8 άτομα). Τα άτομα που επιθυμούν να λάβουν μέρος σε βιωματική ομάδα, απαιτείται αρχικά μια ατομική συνεδρία γνωριμίας και στην συνέχεια 2 ατομικές συνεδρίες με σκοπό το άτομο να ενταχθεί στην ομάδα.Η τακτικότητα εξασφαλίζει τη συνοχή της θεραπευτικής διαδικασίας. Με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνεται μια σταθερότητα, συνοχή και ασφάλεια, δημιουργείται ένα κατάλληλο κλίμα εχεμύθειας και κτίζεται η εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών της ομάδας.

Περισσότερα...

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Για τα άτομα που επιθυμούν να ξεκινήσουν ατομικές συνεδρίες χοροθεραπείας ή ψυχοθεραπείας, απαιτείται αρχικά μια συνεδρία γνωριμίας. Η συχνότητα των συναντήσεων καθορίζεται από κοινού με τον θεραπευτή. Ελάχιστος αριθμός συναρτήσεων μηνιαίως είναι οι δύο συναντήσεις. Η διάρκεια κάθε συνάντησης είναι 50 λεπτά. Η τακτικότητα εξασφαλίζει τη συνοχή της θεραπευτικής διαδικασίας. Με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνεται μια σταθερότητα και ασφάλεια και κτίζεται η θεραπευτική σχέση μεταξύ θεραπευτή και θεραπευομένου, για την οποία απαραίτητες προϋποθέσεις αποτελούν η εχεμύθεια, η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη.

Χοροθεραπεία Ψυχοθεραπεία

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ

Οι συνεδρίες χοροθεραπείας και ψυχοθεραπείας παρέχονται και διαδικτυακά και ισχύουν ότι ισχύουν και για τις ατομικές συνεδρίες δια ζώσης. Η αποτελεσματικότητα της εξ αποστάσεως θεραπείας είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη και αναγνωρισμένη και είναι ασφαλής ως προς την διατήρηση του απορρήτου.

Περισσότερα...

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στα πλαίσια της προώθησης, προβολής και διάδοσης της Χοροθεραπείας συμμετέχουμε σε ημερίδες, συνέδρια, ευρωπαϊκά προγράμματα και διοργανώνουμε παρουσιάσεις. Επίσης συνεργαζόμαστε με άλλα Κέντρα που έχουν σαν σκοπό την σωματική και ψυχική ευεξία του ανθρώπου.

ΠαρουσιάσειςΣυνεργασίες