Ψυχοθεραπεία

Σκοπός των συνεδριών είναι, μέσα από μια ψυχαναλυτική ματιά, να φωτίσουμε τα σκοτεινά κομμάτια μέσα μας, να τους δώσουμε φωνή να πουν αυτά που δίσταζαν μέχρι τώρα να αρθρώσουν. Καθώς ο θεραπευόμενος αποφορτίζεται, δημιουργείται χώρος μέσα του για να ανασυγκροτηθούν αυτά που διακινούνται.

Η μετατόπιση της εσωτερικής κατάστασης του θεραπευόμενου πλαισιώνεται από την παρουσία του θεραπευτή, ο οποίος στηρίζει και ενδυναμώνει την θεραπευτική διαδικασία. Μαζί, θεραπευτής και θεραπευόμενος, δημιουργούν τον ‘χώρο’ αυτόν που επιτρέπει και διευκολύνει τον θεραπευόμενο να ζει τις αγωνίες, τον θυμό, την οργή, την απώλεια, το πένθος, την ματαίωση, την επανάληψη του τραύματός του. Ο ρόλος του θεραπευτή είναι να καθρεφτίζει στον θεραπευόμενο τα συναισθήματα του και να τα ‘μεταβολίζει’, ώστε μέσα από αυτήν την θεραπευτική σχέση να επέρχεται η αποκατάσταση. Θεραπευτής και θεραπευόμενος από κοινού, αποκαθιστούν τα θεμέλια του ψυχισμού του θεραπευόμενου. Καθώς ενδυναμώνεται το οικοδόμημά του θεραπευμένου, αρχίζει να μπορεί αντέχει αυτό που δεν μπορούσε πριν.

Για τα άτομα που επιθυμούν να ξεκινήσουν Ψυχοθεραπεία, απαιτείται αρχικά μια συνεδρία γνωριμίας. Η συχνότητα των συναντήσεων καθορίζεται από κοινού με τον θεραπευτή. Η διάρκεια κάθε συνάντησης είναι 50 λεπτά. Η τακτικότητα εξασφαλίζει τη συνοχή της θεραπευτικής διαδικασίας. Με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνεται μια σταθερότητα και ασφάλεια και κτίζεται η θεραπευτική σχέση μεταξύ θεραπευτή και θεραπευομένου, για την οποία απαραίτητες προϋποθέσεις αποτελούν η εχεμύθεια, η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη. Οι συνεδρίες αναλυτικής θεραπείας παρέχονται και διαδικτυακά.

Με ρωτούν πολλοί, και πώς επέρχεται η θεραπεία;​

Η θεραπεία ως διαδικασία αναδόμησης, ανασυγκρότησης, επανόρθωσης και αποκατάστασης απαιτεί όχι μόνο χρόνο, αλλά και επιθυμία να αλλάξουμε αυτό που λειτουργεί ως τροχοπέδη στην ζωή μας. Είναι μια κατάθεση ψυχής και νου μπροστά στα μάτια του θεραπευτή που δημιουργεί μια ατμόσφαιρα ενσυναίσθησης, αποδοχής και ασφάλειας. Οι συνεδρίες είναι διάρκειας 50 λεπτών. Η τακτικότητα εξασφαλίζει τη συνοχή της θεραπευτικής διαδικασίας. Με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνεται μια σταθερότητα και ασφάλεια και κτίζεται η θεραπευτική σχέση μεταξύ θεραπευτή και θεραπευομένου, για την οποία απαραίτητες προϋποθέσεις αποτελούν η εχεμύθεια, η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη.

''Μέσα στην θεραπεία δημιουργείται ένα ‘περιβάλλον κρατήματος’ (holding environment) και συνεπώς μια ασφάλεια για τον θεραπευόμενο, ο οποίος περνά φάσεις, όπως της εξιδανίκευσης, της αποεξιδανίκευσης και της ωρίμανσης''.

Dοnald Woods Winnicott
παιδοψυχίατρος, ψυχαναλυτής