Ποια είναι τα οφέλη της Χοροθεραπείας

Καθώς το σώμα αντανακλά το άτομο και υπάρχει σύνδεση μεταξύ σώματος, ψυχής και νου, η Χοροθεραπεία μέσω της κινητικής έκφρασης βοηθά στην:

  • Βελτίωση της σχέσης με το σώμα μας
  • Ανακάλυψη του Εαυτού μέσα από την κινητικότητα του σώματος
  • Συνειδητοποίηση, αποδοχή και απελευθέρωση καταπιεσμένων και ασυνείδητων συναισθημάτων
  • Αποφόρτιση από το άγχος
  • Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, ενδυνάμωση της αυτοεκτίμησης και της εμπιστοσύνης στον εαυτό μας
  • Πρόληψη και αντιμετώπιση ψυχικών, συναισθηματικών και ψυχοσωματικών προβλημάτων, όπως η κατάθλιψη, οι αγχώδεις και διατροφικές διαταραχές κ.α.
  • Ενίσχυση της ικανότητας επικοινωνίας
  • Απόλαυση της χαράς της ύπαρξης μας

Σε ποιους απευθύνεται η Χοροθεραπεία

Η Χοροθεραπεία απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και σε όλες τις πληθυσμιακές ομάδες, όπως σε μητέρες και νεαρά βρέφη, παιδιά, εφήβους, ζευγάρια, οικογένειες, σε άτομα τρίτης ηλικίας, σε άτομα εξαρτημένα από ουσίες, σε άτομα με ειδικές ανάγκες, σε άτομα με ψυχικές διαταραχές, και σε ιδρυματοποιημένα άτομα (οίκους ευγηρίας, νοσοκομεία και φυλακές).

Μπορεί να γίνει ατομικά, ή ομαδικά, ως αυτόνομη, παράλληλη ή συμπληρωματική θεραπεία. Μπορεί να είναι βραχείας ή μακράς διάρκειας. Οι Χοροθεραπευτές εργάζονται με άτομα με σωματικά ή ψυχικά προβλήματα, αλλά και με άτομα που αποζητούν την έκφραση, την δημιουργικότητα, την αυτογνωσία μέσα από την κίνηση και το χορό, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε γνώση ή εμπειρία στην κίνηση ή τον χορό.

''Όταν ο χορός προέρχεται από μέσα μας και χαρακτηρίζεται από την επιθυμία να αλλάξουμε μέσα μας, τότε διαθέτει μια μεγάλη εξουσία, να θεραπεύσει το μυαλό και την ψυχή''.

Anna Halprin
χορεύτρια, χορογράφος