Πόσο διαρκεί η θεραπευτική διαδικασία

Η διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί από την αρχή. Εξαρτάται από παράγοντες όπως, από το αίτημα του ατόμου που έρχεται στην θεραπεία, από το πόσο σύνθετη είναι η κατάσταση που βιώνει το άτομο και από τις ασυνείδητες αντιστάσεις που προβάλλει αυτό κατά την διάρκεια της θεραπείας.