Εισαγωγικά σεμινάρια

Βιωματικές ομάδες

Ατομικές συνεδρίες

Σεμινάρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης

Συναντήσεις γνωριμίας 
με την Χοροθεραπεία
     
Όνομα
Επώνυμο
E-mail
Mήνυμα
Βουτσινά 59 - 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ
(+30) 69 49 78 97 64

info@synkinoumai.gr

ioannakoutiva@gmail.com